240.00

Dheerghakalam

ദീര്‍ഘകാലം

ISBN
: 978-81-226-1307-0
First Published Year
: 2016
Dimension
: Dy.1/8
Pages
: 264
CBT Edition
: 1st
Compare
978-81-226-1307-0
Share

Meet The Author

1980 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള ടി.പിരാജീവന്റെ കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ കാവ്യപുസ്തകം. മലയാളകവിതയിൽ മുന്നും പിന്നുമില്ലാത്ത കണ്ണേറുകളാണ് ടി.പി.രാജീവന്റെ കവിതകൾ. ഇതിൽ സൂക്ഷ്മനാഡികളുടെ സ്പന്ദനവും മണ്ണിന്റെയും വിണ്ണിന്റെും നിറവും മണവും ഉണ്ട്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dheerghakalam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *