55.00

Manalveedukal

മണൽവീടുകൾ

ISBN
: 978-81-226-1052-9
First Published Year
: 2014
Dimension
: Dy.1/8
Pages
: 68
CBT Edition
: 1st
978-81-226-1052-9
Share

ഒട്ടും ക്രിത്രിമത്വമില്ലാത്ത നേർമ്മയുള്ള ഭാഷയിൽ മലയാള കഥാപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തി സൗന്ദര്യങ്ങളുൾക്കൊണ്ട് രചിച്ച കഥകൾ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Manalveedukal”

Your email address will not be published.