170.00

Salvador Dali- Kalayum Jeevithavum

സാൽവദോർ ദാലി- കലയും ജീവിതവും

ISBN
: 978-81-226-1310-0
First Published Year
: 2015
Dimension
: Dy.1/8
Pages
: 210
CBT Edition
: 1st
Compare
978-81-226-1310-0
Share

Meet The Author

ലോകമഹാദ്ഭുതമായ ദാലിയുടെ കലയും ജീവിതവും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. വാക്കുകളും വർണ്ണങ്ങളും രൂപങ്ങളും ചേർന്ന് പല നിലകളിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത സാൽവദോർ ദാലി എന്ന പ്രതിഭയെ അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Salvador Dali- Kalayum Jeevithavum”

Your email address will not be published. Required fields are marked *