85.00

Sudarsanam

സുദർശനം

Out of stock

978-81-226-1172-4
Share

ദാർശനിക സത്യങ്ങളും സമകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും വേണ്ടുംപോലെ കാണുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുദർശൻ നാരായണന്റെ കവിതകളുടെ പുസ്തകം. എം. ലീലാവതിയുടെ അവതാരിക.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sudarsanam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *